ภาพบรรยากาศงานเลี้ยงสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า ทันตแพทย์ ม.นเรศวร (21 ก.พ. 2557)