กิจกรรมรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ : 9 เมษายน 2558