กิจกรรมตักบาตรทำบุญเนื่องในวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครบ 18 ปี