ขอเชิญชวนพี่น้องชาวทันตแพทย์และบุคคลที่สนใจ
เข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อ?

" BASIC OCCLUSION CONCEPT "
- Don't miss the key point! -

?โดยทีมวิทยากรผู้เชียวชาญ ซึ่งจะนำท่านไปร่วมไขปัญหาในประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ?เสียงคลิกที่หน้าหู บูรณะได้หรือไม่ สบสะดุด ฟันโยกทำอย่างไร หรือใส่ฟันอย่างไรให้ไกลปัญหา TMD??

ในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

***** รบกวนผู้ที่สนใจ คลิก เข้าร่วมกิจกรรมที่ link นี้?https://www.facebook.com/events/1657153301216411/?*****

หมายเหตุ :?
? สำหรับศิษย์เก่าที่คลิกเข้าร่วมและชำระค่าลงทะเบียนก่อน 31 พ.ค. 59 จะได้รับสิทธิ์ ลงทะเบียนในราคาพิเศษ 500 บาท !!!!!!!!
? บุคคลทั่วไป 800 บาท
รายละเอียดการโอนเงิน และตารางกำหนดการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ติดตามรายละเอียดการสมัครได้ที่
?www.alumnidentnu.com
?www.facebook.com/dentprosthnu