ขอเชิญชวนศิษย์เก่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ร่วมงานประชุมวิชาการศิษย์เก่า 2560 เนื่องในโอกาสการครบรอบ 20 ปี การสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

"The 20th Anniversary: Faculty of Dentistry alumni conference 2017"

 ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

 

Facebook Page
https://www.facebook.com/events/148211365677463/